Web Kysucký triangel

  • 24. 01. 2013

Každé združenie alebo spoločenstvo plní svoj význam vtedy, ak je živé. Internetová stránka Kysuckého triangla je vytvorená za účelom informovať o jeho aktivitách, stanovených cieľoch a ich napĺňaní.

Členovia Kysuckého triangla – obce Skalité, Svrčinovec a Čierne sa spoločne venujú územnému plánovaniu, výstavbe a rozvoju infraštruktúry, doprave a komunikáciám, životnému prostrediu a ekológii, hospodárstvu, obchodu, priemyslu, ako aj poľnohospodárstvu, potravinárstvu, problematike školstva, mládeži, športovým aktivitám, starostlivosti o bezpečnosť svojich obyvateľov. Jednou z aktivít Triangla sú aj projekty súvisiace s cestovným ruchom, kultúrou a osvetou. Preto vás na tejto stránke budeme informovať o kultúrnych, vzdelávacích a zaujímavých aktivitách združenia.

Samozrejme aj pozývať. Mikroregión Kysucký triangel má totiž čo ponúknuť. Od krásnej prírody, geografických jedinečností, historického dedičstva, rázovitého folklóru, tradičných i novovzniknutých podujatí až po pohostinnosť jeho obyvateľov.