Kysucký triangel

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKaždá obec má svoju vlastnú históriu. Dátum prvej zmienky, vývoj, smerovanie, či vízie. Pre každého jej obyvateľa je rodiskom, jedinečným miestom na zemi. A predsa sa jej život dotýka svojho okolia, zvlášť na Kysuciach, kde obce susedia so sebou vo vzájomnej blízkosti. Toto spôsobuje, že isté úseky ich dejinného i súčasného vývoja nesú znaky podobnosti, presahujú hranice týchto obcí v rovnakých prienikových bodoch.

Obce Svrčinovec, ČierneSkalité spája viac ako prívlastok kysucké. Spôsob osídlenia, ťažká práca na neúrodných poliach, silná viera a jej spoločné prežívanie v prepojených farnostiach, znaky goralskej kultúry, významná lokalita Šance – Valy, fenomén železnice, boj o slobodu, či prináležitosť k Slovensku. Možno toto všetko ich predurčilo, aby vytvorili Mikroregión Kysucký triangel. Názov vystihuje všetko, o čom bola reč – pevnosť spojenia troch základných bodov, cez rovnoramennosť strán trojuholníka rovnosť postavenia a prenesený symbol vo vzťahu k trojhraničiu – trojmedziu Slovenskej a Českej republiky a Poľska.

Slávnostný podpis

Združenie právnických osôb obcí pod názvom Kysucký triangel bolo založené 16. mája 2007. Zmluvu podpísali starostovia jednotlivých obcí, za obec Skalité Andrea Šimurdová, za obec Svrčinovec Juraj Strýček a za obec Čierne Pavol Gomola. Cieľom združenia je otvorenou spoluprácou prispievať k rozvoju vlastného územia každej obce, ako aj územia mikroregiónu ako celku. Sídlo mikroregiónu Kysucký triangel je Čierne. Za prvého predsedu tohto mikroregiónu bol zvolený starosta obce Čierne Pavol Gomola. Funkcia predsedu sa cyklicky strieda medzi jednotlivými členmi združenia po 12 mesiacoch.