Kontakt

Združenie obcí Mikroregión Kysucký triangel
Nám. slobody 30
022 01 Čadca
telefón: (00421) 41/43 35 603, 0915 834 506
e-mail: manazer1@rrakysuce.sk

web e-mail: info@kysuckytriangel.sk
 

Obec Skalité
Obecný úrad Skalité č. 598,
023 14 Skalité
telefón: (00421) 41/43 76 106
e-mail: obec@skalite.sk
web: www.skalite.sk

Obec Čierne
Obecný úrad Čierne č. 189,
023 13 Čierne
telefón: (00421) 41/43 73 222 klapka 101
e-mail: obeccierne@stoline.sk
web: www.cierne.sk
Obec Svrčinovec
Obecný úrad Svrčinovec č. 858,
023 12 Svrčinovec
telefón: (00421) 41/43 71 827
e-mail: obec@svrcinovec.sk
web: www.svrcinovec.sk