Čierne

Čierne leží na severozápade Kysúc. Má výbornú geografickú polohu s napojením na dopravné siete medzinárodného významu. Susedí so Skalitým a Svrčinovcom, českou Hrčavou a poľskou Jaworzynkou. Obec získala svoje meno buď po lesoch – tmavých a hlbokých alebo po čiernej zemi. Prvý krát sa o nej píše v roku 1641. V obci sú postavené dva kostoly. Starší je zasvätený sv. Ignácovi z Loyoly a pochádza z roku 1888. Druhý, moderný kostol, postavili Čierňania v roku 2008 a jeho patrónmi sú sv. Peter a sv. Pavol. V roku 2012 obnovila obec svoje centrum a vybudovala nové námestie. S kultúrou v Čiernom sa úzko spája pojem Čierňanská svadba – tradične spracovaná životná udalosť všetkých generácií. Práve v Čiernom sa konal 1. lokálny veľtrh cestovného ruchu ako jeden z projektov Triangla.

 

valyŠance – Valy sú obranný val pochádzajúci zo 16. – 18. storočia. Je vybudovaný pôvodne ako obrana Sliezska proti vpádom Turkov, ktorí po prehranej bitke pri Moháči 29. augusta 1526 expandovali na sever. Neskôr toto opevnenie zohralo svoju úlohu počas 30-ročnej vojny a protihabsburgských povstaniach (18. storočie). Toto historické dedičstvo sa dá pre obce Kysuckého triangla nazvať ako spoločné pre svoju polohu i účel, za akým bolo vybudované. Aj preto vyvíja mikroregión aktivity smerujúce k archeologickému výskumu opevnenia a jeho zachovaniu. V rámci projektu Šance – Valy, spoločné historické dedičstvo plné tajomstiev bolo zorganizovaných viacero akcií. Práve za aktivity smerujúce k záchrane opevnenia Šance – Valy získal v roku 2009 starosta obce Čierne Ing. Pavol Gomola titul Osobnosť Kysúc.

 

Výnimočným miestom, ktoré súvisí s Kysuckým trianglom, je Trojmedzie. Stretajú sa tu totiž v jednom bode tri štáty – Slovensko, Česko a Poľsko, ktoré sú spolu s Maďarskom členmi Vyšegrádskej štvorky. Trojmedzie má tak geopolitický, historický, symbolický i turistický význam. Vďaka vybudovanému turistickému zázemiu (altánky, posedy, ohniská, orientačné mapy, stojany) sa stalo navštevovaným miestom. Každoročne sa tu v lete koná slávnostná svätá omša, ktorú celebrujú kňazi týchto troch krajín.

Viac o obci na www.cierne.sk