Obce troch štátov spoločne

  • 24. 04. 2013

P1100526

Združenie obcí Mikroregión Kysucký triangel začalo novú éru trilaterálnej spolupráce obcí troch štátov, Slovenska, Poľska a Českej republiky.

Aj keď územie Kysúc je jedinečné, predsa je historicky, jazykovo aj geograficky späté so svojimi zahraničnými susedmi. Rozvoj tohto trojštátneho územia je myšlienkovo prepojený. Aby neostalo len pri myšlienkach, Združenie obcí Mikroregión Kysucký triangel, do ktorého patria obce Skalité, Čierne a Svrčinovec, uskutočnilo v utorok 23.4.2013 významnú udalosť. PaedDr. Andrea Šimurdová, starostka Skalitého, Ing. Pavol Gomola a Juraj Strýček starosta Svrčinovca podpísali zmluvu o cezhraničnej regionálnej spolupráci prihraničných regionálnych združení.
Českú časť regiónu v tejto zmluve zastupuje Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska – český partner Zmluvy o Euroregióne Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a poľskú stranu Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ – polský partner Zmluvy o Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.

P1100531

Územie Těšínského Slezska zahrňuje východnú (sliezsku) časť mesta Ostrava, okres Karviná (Karviná, Havířov, Orlová, Bohumín a Český Těšín), časť okresu Frýdek-Místek (Frýdek, Třinec, Jablunkov, Hnojník). Na poľskej strane je to súčasný poľský okres Cieszyn až po dvoj mesto Bielsko-Biała, ktorého polovica je v Sliezsku ( Bielsko) a polovica v Malopolsku (Biala).

Táto jedinečná zmluva dá nový rozmer spolupráci a bude nástrojom na možnosti získavania finančných dotácií z eurofondov a iných dotačných schém, podporujúcich cezhraničnú spoluprácu na vyššej úrovni.
Združenie obcí Mikroregión Kysucký triangel tak naďalej ukazuje, že nie je len papierovým združením, ale po niekoľkých slovensko – českých projektoch sa púšťa aj do vyššieho levelu, a to do medzinárodnej spolupráce troch štátov.

Mgr. Marta Sláviková
Tajomník Mikroregiónu Kysucký triangel