Harmonogram akcií a aktivít projektu

  • 20. 03. 2013

1/ Pohľadnice plnofarebné
– pohľadnice Čierne – vydané v júni 2012
– pohľadnice Svrčinovec – vydané v máji 2013
– pohľadnice Skalité – vydané v apríli 2014

2/ Kalendár nástenný
– kalendár Čierne – vydané v júni 2012
– kalendár Svrčinovec – vydané v máji 2013
– kalendár Skalité – vydané v apríli 2014

3/ Skladačka malá
– skladačka Čierne – vydané v júni 2012
– skladačka Svrčinovec – vydané v máji 2013
– skladačka Skalité – vydané v apríli 2014

4/ Brožúra – vydaná v marci 2013

5/ Leták k podujatiam
– leták Čierne – vydané v júni 2012
– leták Svrčinovec – vydané v máji 2013
– leták Skalité – vydané v apríli 2014

6/ Plagát
– plagát Čierne – vydané v júni 2012
– plagát Svrčinovec – vydané v máji 2013
– plagát Skalité – vydané v apríli 2014

7/ Pozvánky na podujatia
– pozvánky Čierne – vydané v júni 2012
– pozvánky Svrčinovec – vydané v máji 2013
– pozvánky Skalité – vydané v apríli 2014

8/ Odznaky malé – dodané v marci 2013

9/ Odznaky veľké – dodané v marci 2013

10/ Vytvorenie spoločného grafického dizajnu – dodané v máji 2012

11/ Grafické spracovanie jednotlivých propagačných materiálov – dodané priebežne podľa harmonogramu vydávania propagačných materiálov

12/ Preklady do nemeckého jazyka – dodané v marci 2013 (brožúra), preklady do skladačiek dodané podľa harmonogramu vydávania skladačiek

13/ Preklady do poľského jazyka – dodané v marci 2013 (brožúra), preklady do skladačiek dodané podľa harmonogramu vydávania skladačiek

14/ Internetový informačný portál – dodané v decembri 2012, upgrade do roku 2014

15/ Propagačné CD – dodané v apríli 2014 (na záver projektu)

16/ Propagačné DVD – dodané v decembri 2013

17/ Propagácia v médiách – dodané priebežne, vždy pred Lokálnym veľtrhom cestovného ruchu v Čiernom (august 2012), vo Svrčinovci (júl 2013), v Skalitom (jún 2014)

18/ Lokálny veľtrh cestovného ruchu Čierne – dodané august 2012

19/ Lokálny veľtrh cestovného ruchu Svrčinovec – dodané júl 2013

20/ Lokálny veľtrh cestovného ruchu Skalité – dodané jún 2014

21/ Digitálna ortofotomapa – dodané najneskôr v júni 2014

22/ Ortofotomapy územia – dodané najneskôr v júni 2014